تبلیغات
گروه های آموزشی ابتدایی کردستان

فعالیت های مکمل وفوق برنامه

به نام خداوند 

در آموزش وپرورش رسمی كشور خلاءهایی وجود دارد كه وصول به اهداف حقیقی تعلیم وتربیت را به آسانی ممكن نمی سازد.فضای بسیاری از مدارس ایران به دور از جوشش حقیقی علمی وتحقیقی ، نشاط و روابط دوستانه وصمیمانه بین شاگرد ومعلم   می باشد وتنها به گذران روزمره تعالیم بی روح موادی از پیش تعیین شده است.در این فضا تحرك كافی در جهت اهمیّت قایل شدن به تربیت،تعلیم، پویایی ، خلّاقیّت،هنر، مثبت اندیشی وبسیاری عناصرلازم برای یك زندگی مؤثر وسازنده به چشم نمی خورد.

فعّالیّتهای فوق برنامه ومكمل می تواند یكی از امیدهای ما برای جبران كاستی های موجود در تعلیم وتربیت رسمی كشور باشدکه به کمک آن میتوان با شناسایی خلاءهای اساسی در تعلیم وتربیت كشور و طراحی /اجرای راهکارهایمناسب،آنها را از میان برداشت .

 روی ادامه ی مطلب کلیک کرده واین فایل را از سایت  2shared.com   دانلود کنید.

 

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 بهمن 1388    | توسط: karshenasi grohhaeh amoozeshi sazmane amoozesh vaparvaresh(با عرض پوزش این وبلاگ در حال راه اندازی می باشد.)    | طبقه بندی: دستورالعمل ها وبرنامه های آموزشی،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

طبقه بندی و تحلیل هدفهای آمـوزشی در حیطـه های یادگیــری

                                                           به نام خدا

تا فرد نداند مقصدش كجاست هرگز نمی تواند به گزینش بهترین راه برای رسیدن به آن بپردازد.

دلیل وجودی هر سیستم آموزشی ، تحقق بخشیدن به هدفهای آن  است .اگر اهداف آموزشی به درستی تحلیل و اولویتهای آن به روشنی بیان نشده باشدامكان حركت وفعالیت صحیح ودر نهایت تحقق هدفهای آموزشی در درون آن نظام غیر ممكن خواهد بود.اهداف آموزشی را براساس : 1- نیاز فراگیران 2-نیاز جامعه 3-دیدگاه های متخصصان تعیین می كنند.اهداف آموزشی باید در حیطه های مختلف طبقه بندی شوند تا با تعیین راه ها ومراحل دقیق ،تغییرات لازم در تفكر ،احساسات ومهارتهای عملی شاگردان به وجود آید.در طبقه بندی بلوم اهداف آموزشی در سه حیطه شناختی،عاطفی و روانی حركتی قرار می گیرند. طبقه بندی اهداف در سه حیطه به دلیل تاكید بر جنبه های خاص هدفهاست نه متمایز كردن  آنها،در واقع نمی توان مرز مشخصی بین آنها تعیین كرد چرا كه این حیطه ها مانند یك شبكه یك پارچه هستند.

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 بهمن 1388    | توسط: karshenasi grohhaeh amoozeshi sazmane amoozesh vaparvaresh(با عرض پوزش این وبلاگ در حال راه اندازی می باشد.)    | طبقه بندی: مقالات وجزوات آموزشی،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^